معرفی دوره ها و کتابها

الف) دوره های آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان و نوجوانان

این دوره ها که ویژه کودکان مقطع پیش دبستانی تا نوجوانان کلاس سوم راهنمایی می باشد به 5 بخش تقسیم شده است:

Ø     خردسالان

 

Ø     مقدماتی کودکان

 

Ø     کودکان

 

Ø     مقدماتی نوجوانان

 

Ø     نوجوانان

مطالب ارائه شده در این سطوح کاملاً کاربردی بوده که از طریق روشهای نوین آموزشی همانند فعالیتهای گروهی، بازیها، سرودهای آموزشی و دیگر فعالیتهای هدفمند، یادگیری را در محیطی شاد و سرگرم کننده تسریع می بخشد.

ب) دوره های آموزش زبان انگلیسی ویژه بزرگسالان :

این دوره های که شامل زبان آموزان با حداقل سن 14 سال تمام (اول دبیرستان) می باشد به 5 بخش تقسیم می شود:

Ø     ابتدایی PreSEC

 

Ø     مقدماتیSEC1 – SEC4B

 

Ø میانی SEC5 – R&R 2

 

Ø     میانی پیشرفته R&R3 – R&R7

 

Ø     پیشرفته FCE1 – FCE 4        CAE1 – CAE4      CPE1- CPE4  

در این دوره ها که تأکید بر تقویت چهار مهارت اصلی می باشد، زبان آموزان با زبان انگلیسی روزمره و کاربردی آشنا می­شوند. هدف از این دوره­ ها تقویت زبان انگلیسی زبان آموزان جهت شرکت در بحث و گفتگو به این زبان خواهد بود.

 


الف) دوره های آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان و نوجوانان

بخش خردسالان

سطح

کتاب

مقطع تحصیلی

توضیحات

Kids 1

My First English Adventure Starter

پیش دبستانی و اول دبستان

 

زبان آموزان پس از پایان Kids3 جهت ورود به دوره مقدماتی کودکان در سطح PR1 ثبت نام می شوند.

Kids 2

My first English Adventure 1

Kids 3

My first English Adventure 2

بخش مقدماتی کودکان

سطح

کتاب

مقطع تحصیلی

توضیحات

PR1

English Adventure Starter A

Longman Picture Dictionary for Children

دوم و سوم دبستان

 

زبان آموزان پس از پایان PR6 جهت ورود به دوره کودکان در امتحان تعیین سطح شرکت می کنند.

 

آموزش حروف الفبا از سطح PR1 آغاز میشود.

PR2

PR3

PR4

English Adventure Starter B

Longman Picture Dictionary for Children

PR5

PR6

بخش کودکان

سطح

کتاب

مقطع تحصیلی

توضیحات

PE1

Fairyland 1

چهارم و پنجم دبستان

زبان آموزان پس از پایان دوره PE8 جهت ورود به دوره نوجوانان در آزمون تعیین سطح شرکت می کنند.

PE2

PE3

Fairyland 2

PE4

PE5

Fairyland 3

PE6

PE7

Fairyland 4

PE8

بخش مقدماتی نوجوانان

سطح

کتاب

مقطع تحصیلی

توضیحات

Starter

Let’s Go Starter

 ششم و هفتم ابتدایی

 

ویژه زبان آموزان دوره اول راهنمایی که نیاز به آموزش خواندن و نوشتن دارند.

Beginner

Let’s Go Beginner

PreJET1

Let’s Go 1

ششم، هفتم و هشتم

 

زبان آموزان پس از پایان دوره PreJET2 جهت وورد به دوره نوجوانان در سطح JET1 ثبت نام می شوند.

PreJET2

Let’s Go 2

بخش نوجوانان

سطح

کتاب

مقطع تحصیلی

توضیحات

JET1

Connect 1

ششم، هفتم و هشتم

زبان آموزان پس از پایان دوره JET8 جهت ورود به دوره بزرگسالان در آزمون تعیین سطح شرکت می کنند.

JET2

Connect 1

JET3

Connect 1 & Connect 2

JET4

Connect 2 

JET5

Connect 2 

JET6

Connect 2 & Connect 3

JET7

Connect 3

JET8

Connect 3


ب) دوره های آموزش زبان انگلیسی ویژه بزرگسالان :

ابتدایی بزرگسالان

سطح

کتاب

سن

توضیحات

PreSEC

True Colors Basic A

حداقل سن 14 سال تمام

 

مقدماتی بزرگسالان

سطح

کتاب

سن

توضیحات

SEC1

 

Top Notch

Fundamentals A Units 1-6

 

حداقل سن 14 سال تمام

 

SEC2

 

Top Notch Fundamentals A Unit 7

Fundamentals B Units 8-12 Top Notch

 

SEC3

 

Top Notch Fundamentals B

Units 13-14 Top Notch 1A Units 1-2

 

SEC4A

 

Top Notch 1A Units  3-5

Top Notch 1B Unit 6

 

SEC4B

 

Top Notch 1B Unit 7-10

 

میانی  بزرگسالان

سطح

کتاب

سن

توضیحات

SEC5

Top Notch 2A Units 1-4

حداقل سن 14 سال تمام

   

زبان آموزان پس از پایان سطح SEC7 در صورت قبولی موفق به دریافت گواهینامه  Junior     می­شوند.

 

SEC6

Top Notch 2A Unit 5

Top Notch 2B Units 6-8

SEC7

Top Notch 2B Units 9-10

Top Notch 3A Units 1-2

R&R1

Top Notch 3A Units 3-5

Top Notch 3B Unit 6

R&R2

Top Notch 3B Units 7-10

میانی  پیشرفته بزرگسالان

سطح

کتاب

سن

توضیحات

R&R3

Summit 1A Units 1-4

حداقل سن 14 سال تمام

پس از پایان دوره R&R7 زبان آموزان در آزمون جامع R&R7 شرکت کرده و در صورت موفقیت گواهینامه Senior را دریافت می نمایند. زبان آموزان پس از پایان دوره R&R7 جهت تقویت بیشتر مهارتهای زبانی در دوره FCE1 ثبت نام می شوند.

R&R4

Summit 1A Unit 5

Summit 1B Units 6-8

R&R5

Summit 1B Units 9-10

Summit 2A Units 1-2

R&R6

Summit 2A Units 3-5

Summit 2B Unit 6

R&R7

Summit 2B Units 7-10

پیشرفته بزرگسالان

سطح

کتاب

سن

توضیحات

FCE1

Masterclass

حداقل سن 14 سال تمام

پس از پایان دوره FCE زبان آموزان در آزمون جامع دوره FCE شرکت نموده و در صورت موفقیت گواهینامه پایان دوره FCE را دریافت می کنند.

FCE2

FCE3

FCE4

پیشرفته بزرگسالان

سطح

کتاب

سن

توضیحات

CAE1

Cambridge Complete CAE

 

حداقل سن 14 سال تمام

پس از پایان دوره CAE زبان آموزان در آزمون جامع دوره CAE شرکت نموده و در صورت موفقیت گواهینامه پایان دوره CAE را دریافت می کنند.

CAE2

CAE3

CAE4

پیشرفته بزرگسالان

سطح

کتاب

سن

توضیحات

CPE1

Cambridge English Proficiency Master Class

حداقل سن 14 سال تمام

پس از پایان دوره CPE زبان آموزان در آزمون جامع دوره CPE شرکت نموده و در صورت موفقیت گواهینامه پایان دوره CPE را دریافت می کنند.