دوره های آموزش زبان انگلیسی ویژه بزرگسالان :

این دوره های که شامل زبان آموزان با حداقل سن 14 سال تمام (اول دبیرستان) می باشد به 5 بخشتقسیم می شود:

Ø     ابتدایی PreSEC

 

Ø     مقدماتیSEC1 – SEC4B

 

Ø میانی SEC5 – R&R 2

 

Ø     میانی پیشرفته R&R3 – R&R7

 

Ø     پیشرفته FCE1 – FCE 4        CAE1 – CAE4      CPE1- CPE4  

در این دوره ها که تأکید بر تقویت چهار مهارت اصلی می باشد، زبان آموزان با زبان انگلیسی روزمره و کاربردی آشنا می­شوند. هدف از این دوره­ ها تقویت زبان انگلیسی زبان آموزان جهت شرکت در بحث و گفتگو به این زبان خواهد بود.