به نام خدا 

سایر خدمات آموزشی موسسه زبان خارجی پویندگان به شرح ذیل می باشد :  

  • برگزاری آزمونهای جامع هماهنگ در استان در پایان سطح
  •  ( SENIOR CERTIFICATE  )  و ارائه مدرک   R&R 6,FCE
 


برگزاری دوره تربيت مدرس

T.T.C  (Teacher Training Course )

اين دوره برای کسانی که می خواهند قدم در دنيای آموزش زبان انگليسی بصورت حرفه ای بگذارند مفيد بوده و شما را به انواع مهارتهای نوين و عملی آموزش مجهز کرده و اصول آموزش صحيح با اعتماد به نفس بالا را به شما می آموزد.در پايان دوره تنها ارزيابی شفاهی و عملی شما مدرس گرامی است که حاصل کار شما را نشان می دهد.
طول اين دوره 30 الی 40 ساعت می باشد.

همکاری با ارگانها و شرکتها جهت برگزاری دوره های ضمن خدمت

برگزاری کارگاههای آموزشی زبان انگلیسی  

SGC, CHAT, REDENG& WRITING,

به نام خدا

منشور اخلاقی

نیکوکاران کسانی هستند که به عهد خود وفا می کنند

ما کارکنان موسسه پویندگان با استعانت از خدای متعال و با هدف کسب رضایت او پیمان می بندیم، به منظور تحقق اهداف والای این مجموعه و ارائه خدمات مطلوب و ارزش آفرین به دانش پژوهان و حرکت مستمر به سوی تعالی سازمانی، همواره متعهد و مجری اصول اخلاقی زیر باشیم :

1-   خداوند را همواره ناظر بر رفتار و اعمال خود دانسته و به منظور کسب رضایت او از طریق رعایت اصول اخلاقی، انسانی و اعتقادی کوشا بوده و وجدان، عدالت، شرف و اعتدال را سر لوحه گفتار و کردار خود قرار دهیم.

2-  مخاطبان را به عنوان سرمایه اصلی موسسه و عاملی برای رشد و بقای خود دانسته و خود را متعهد به پاسخگوهی و امانت داری و شفافیت در قبال او بدانیم و در محیطی آرام و آراسته با رویی گشاده، بر اساس مقررات موسسه پاسخگوی مراجعه کنندگان و دانش پذیران موسسه باشیم.

3- بر رعایت و اجرای کامل قوانین کشور و مقررات و ضوابط موسسه در هر حال پایبند باشیم.

4- در سازمان خود حفظ کرامات انسانی را بستر دیگر رفتاهای سازمانی قرار داده و احترام به پیشکسوتان، مدیران وهمکاران و پرورش تعلقات سازمانی را سرلوحه کار خود قرار دهیم .

5-   خلاقیت و نوآوری مورد اهتمام جدی ماست.

6- هرگونه انتقاد، اظهارنظر و پیشنهاد از سوی مخاطبان و همکاران را مشتاقانه ارج نهاده، انتظارات، توقعات، نیازها و شکایات مخاطبان را فرصتهای راهبردی برای بالندگی و بهسازی فرایندهای درون سازمانی دانسته و از آن در راستای ارتقای خود و موسسه استفاده نماییم .

7- همواره در ارتقاء تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه موسسه و به اشتراک گذاشتن آن با دیگر همکاران در چارچوب ضوابط کوشش نموده و خود را متعهد به جبران سرمایه گذاری شرکت در امر اموزش خود از طریق انجام مسئولیت های محوله و همچنین تولید و ارائه مستندات دقیق و کافی جهت انتقال نتایج حاصل از اجرای فعالیتهای خود به دیگر همکاران موسسه بدانیم.

8- استفاده بهینه از منابع و امکانات موسسه و جلوگیری از اسراف و تبذیر با رعایت صرفه جویی خردمندانه را وظیفه خود دانسته و معتقد هستیم که علاوه بر پاسخگویی در قبال موسسه در قبال محیط زیست خود نیز مسئولیم.

9-   از هر گونه سوء استفاده از موقعیت شغلی، تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری وافشای اطلاعات و اسرار سازمانی پرهیز نماییم ما معتقدیم یکایک ما موظف به جلوگیری از بروز فساد اداری هستیم.

10-  خود را متعهد به رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و شان

آموزشی موسسه بدانیم.

11-  در انجام وظایف و مسئولیت ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهیم .

12- احترام و رعایت انصاف در قبال رقبا را ضروری دانسته و معتقدیم رقابت، باید با رعایت اصول اخلاق حرفه ای و اخلاق کسب وکار، انجام پذیرد.

 

به نام خدا

منشور اخلاقی اساتید

نیکوکاران کسانی هستند که به عهد خود وفا می کنند.

با استمداد از الطاف الهی و بر اساس رسالت انسانی و حرفه ای، ما اساتید موسسه پویندگان  با خدای خود عهد وپیمان می بندیم

تا در فعالیتهای آموزشی و تربیتی  به موارد     زیر    توجه  خاص  داشته   باشیم :

·                رعایت  اخلاق  و رفتار و منش معلمی

·                داشتن  رابطه  صمیمانه  ، منطقی  و احترام آمیز  با  دانش  پذیران.

·                ترغیب  دانش  پذیران  به معنویت،  اخلاق  فردی و  حرفه ایی.

·                ایجاد  اشتیاق  در دانش  پذیران  نسبت به  مهارت  آموزی  و فعالیتهای علمی – مهارتی.

·                تقویت  روحیه  خوش  بینی،  امیدواری و اعتماد  به  نفس  در  دانش  پذیران.

·                تلاش  در  جهت افزایش  غنای  کاربردی دوره های آموزشی  و استفاده  از یافته های  جدید و به روز در  جریان  تدریس  .

·                رعایت  نظم در حضور و استفاده  کامل  از  وقت  کلاس  جهت  فعالیتهای  آموزشی.

·                رعایت  نظم در حضور و استفاده  کامل  از  وقت  کلاس  جهت  فعالیتهای  آموزشی.فراهم کردن زمینه  پرسش سوال  و ترغیب  دانش  پذیران  به   بیان  نظرات  خود    و   مشارکت  موثر  در  کلاس .

 

موسسه آموزشی پویندگان-نوید  واحد  نی ریز