موسسه زبان نوید موفق به دریافت "گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان" گرديد.

تاریخ درج: 13950115

 

 
 

موسسه زبان نوید موفق به دریافت "گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان" در

پنجمین جشنوارهتقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس گردید.

این موفقیت را که نتیجه تلاش و همراهی های مدیران و مدرسین دلسوز و

کارکنان تلاشگر موسسه می باشد، به کلیه همکاران و زبان آموزان عزیز

تبریک عرض می نمائیم.