“گروه آموزشی نوید” چهل ساله شد

تاریخ درج: 1397-03-10

 

“گروه آموزشی نوید” چهل ساله شد

شاید بتوان اساسی‌ترین نقش “گروه آموزشی نوید” را تاثیر آن در ارتقای استانداردهای آموزش، در سطح شهر شیراز، دانست. “نوید” این نقش بنیادین را با ترویج یک فرهنگ که در آن “کیفیت یاددهی” و “ماندگاری یادگیری” اصل است، و با تکیه بر بیش از یک میلیون نفر- ترم، زبان آموز و ۴۷,۰۰۰ دانش آموخته دوره های تخصصی- کاربردی، ایفا کرده است. تصویرگر اصلی این نقش، همکاران و اساتید “گروه آموزشی نوید” هستند. اساتیدی با دانش و کارآیی بالا، که همواره به دنبال افزایش و توسعه توانمندی ها و قابلیت های خود می باشند.